Vài ví dụ ý tưởng thiết kế web bằng mỏ vàng

Mỗi bài viết có 3 phần chính : tổng quan ,thông tin sản phẩm ,xuất xứ và lịch sử .Với những bài này ,tôi thêm vào câu hỏi : “ Bạn đang suy nghĩ về 1 món quà …?” – 1 câu ngắn định vị đồng tiền hoặc bộ sưu tập như 1 món quà và hạn chế dùng các từ ngữ chuyên ngành .

Trong phần thân bài ,tôi giới thiệu ba yếu tố chủ chốt cho những nhà sưu tầm .Chủ đề : “nền quân chủ” hợp kim ,vàng 22 cara ,mệnh giá 5 bảng .Ngoài ra ,tôi cũng dùng 1 vài từ ngữ chuyên môn để hướng đến những nhà sưu tầm .Tôi cố ý dùng tính từ “ am tường “ để tâng bốc độc giả và gợi ý 1 cách khéo léo rằng không mua là hành động biểu hiện sự ngu dốt

Tôi cũng dùng các tít tiểu mục để phân chia bài viết , giới thiệu các lợi ích của sản phẩm .Sau đây là 1 trong số những đoạn văn đó .

Hãy gia nhập vào hang ngũ của những nhà sưu tầm đáng gờm nhất bằng cách đặt hàng mua đồng tiền quý hiếm này : 1 trong năm đồng tiền tạc chân dung kép của 1 đôi vợ chồng hoàng tộc .

Đoạn văn trên có những động từ thu hút độc giả và kêu gọi hành động .Nó cũng nhấn mạnh sự độc đáo và quý hiếm của đồng tiền – 1 sức hút to lớn đối với các nhà sưu tầm.

Nguồn : www.tamnhindep.com