Thực hành những ý tưởng bán hang của mình

Tưởng tượng bạn đang đối mặt với khách hàng của mình , bây giờ hãy viết 1 bản thảo về những gì bạn nói .Bạn có thể mở đầu nhẹ nhàng , nhưng nên bắt đầu vào nội dung chính 1 cách nhanh chóng trước khi họ nhìn vào đồng hồ .

Viết 1 mẫu quảng cáo để tạo nên tâm trạng dễ mua hàng cho khách là điều tốt .Nhưng hãy chắc chắn rằng nó không kết thúc mà không có tác dụng gì .

Càng về sau càng hay , dù tôi có lo lắng về việc uống rượu triển võng .Nhưng trước khi nghe nói về Year in Tyscany , chúng ta đã lóa mắt với nhiều ý tưởng được trưng bày ra ..

Ồ , 1 kiểu bán hàng cũ nhưng rất hay .Đưa sản phẩm ra trước mặt khách hang tiềm nằng và mô tả nó khiến họ cảm thấy đây là 1 cơ hội không nên bỏ qua ,đồng thời chỉ cho họ thấy họ sẽ nở mày nở mặt với bạn bè như thế nào khi mời loại rượu này .

 
Nguồn : Tầm Nhìn Đẹp