Thiết kế danh thiếp

Các danh thiếp thường lấy những màu sắc, hình ảnh cũng như từ các mẫu letterhead, còn nội dung của danh thiếp thì do khách hàng cung cấp. Tuy nhiên việc thiết kế kích thước và hình dạng cho hầu hết các danh thiếp đều bị giới hạn bởi kích cỡ chiếc bóp mọi người vẫn thường hay dùng. Do đó, danh thiếp thường có kích thước giống với các loại thẻ tín dụng để mọi người có thể sử dụng dễ dàng trong việc cất giữ cũng như mang theo bên mình những danh thiếp đó.

Thông tin trên danh thiếp phải được khách hàng cung cấp rõ ràng và chính xác. Thông thường tên của khách hàng bao giờ cũng phải phân biệt rõ ràng với các biểu tượng của công ty, chức vụ của người đó trên danh thiếp luôn nằm bên dưới tên và ít nổi bật hơn so với tên.

Không giống với chất liệu in như của letterhead (giấy tiêu đề), các danh thiếp thông thường được in trên các loại giấy cứng, do đó bạn cần phải chọn được kích thước phù hợp cho các mẫu danh thiếp đó. Mặc dù có nhiều phương pháp thiết kế cơ bản nhưng bạn cũng nên đầu tư thêm các ý tưởng mới lạ cho danh thiếp để những thiết kế đó trờ nên nổi bật trên toàn bộ phạm vi thiết kế.