Gửi kèm sản phẩm mới giúp giảm bớt bưu phí

 

Khoản tốn kém nhất trong quảng cáo chính là tìm kiếm khách hàng mới. Vì vậy mỗi khi bạn chinh phục được ai đó, hãy tiếp tục khuyến mãi bằng nhiều cách để mối quan hệ giữa bạn và khách hàng thêm bền vững.

Sau e-mail, cách ít tốn kém nhất để chào bán sản phẩm hoặc dịch vụ mới là quảng cáo chúng kèm theo  bưu kiện hoặc các gói hàng chuản bị gửi. Đừng sử dụng sản phẩm trùng với món khách hàng đã đặt mua, hãy thử thứ gì đó thật mới mẻ.

Hãy gửi kèm những tập vải rời cho khách hàng mua hàng may mặc. các công ty đặt mua giấy in sẽ thích những khuyến mãi về loại bút viết mới.

Nếu bạn có một nhà in, hãy giảm 2 đô-la khi in màu dành cho khách hàng là những doanh nghiệp. Có lẽ khách hàng chưa biết dịch vụ của bạn đặc biệt như thế hoặc họ vốn đang sử dụng dịch vụ của công ty khác.

Hãy thống kê kết quả thử nghiệm việc quảng cáo sản phẩm và khuyến mãi mới trên bưu kiện và hàng gửi tại cửa hàng của bạn. Đừng gửi sót bất kỳ gói hàng hay bưu phẩm nào không có khuyến mãi kèm theo.

Mách nhỏ: Hãy liệt ke những sản phẩm hoặc dịch vụ mới cần kiễm nghiệm, theo dõi kết quả quảng cáo gửi kèm, rồi chọn ra món thành công nhất.

Lời kết: Hãy tiết kiệm bằng cách quảng cáo gửi kèm.

Sưu tầm bởi Tầm Nhìn Đẹp