Design và môi trường

 

Ngành Design ngày nay không thể nào bỏ qua vấn đề môi trường. Tạo ra một sản phẩm tốt nhưng phải đảm về môi trường và cá nguồn tài nguyên. Giới tiêu dung phản ứng ngày một nhạy cảm hơn đối với vấn đề môi trường. Hàng núi giấy tẩy trắng bằng clo, các nhãn giấy độc hại và các loại rác thải đặc biệt từ văn phòng buộc các nhà tạo dáng phải suy nghĩ mốt cách có ý thức hơn về các loại vật liệu và phương pháp sản xuất ra các sản phẩm mới. Người ta đã cảm nhận được một cách rõ rang sự nỗ lực của các nhà tạo dáng  trong việc chống lại hình ảnh của họ như là “người trang trí marketing” và họ muốn thể hiện sự cam kết của mình đối với xã hội và nhận thức đối với môi trường.

Design phù hợp với môi trường ngày nay không còn  thỏa mãn với giải pháp thẩm mỹ thay thế từ xưa “đay thay nhựa” mà phải tạo ra những sản phẩm phức tạp cả trên lĩnh vực High-Tẹc, có tuổi thọ cao, có thể tái sinh và đồng thời đáp ứng được một nền thẩm mỹ trình độ cao và thỏa mãn tính riêng tư. Các sáng kiến trong việc này bao gồm từ việc sử dụng hình thức bao gói ăn được làm từ tinh bột cho tới việc chế tạo máy vi tính hoàn toàn tái sinh được, trong đó không sử dụng một chất kết dính nào thừa.

Nếu có một số “ sản phẩm phù hợp môi trường” mà chỉ nhằm phục vụ nhằm cải thiện bộ mặt của doanh nghiệp thì vẫn chỉ rõ xu thế chung là có ý thức hơn với môi trường, vì rằng với chi phí cho việc xử lý các chất phế liệu tang vọt thì ở đây không chỉ có các quan tâm về phương diện đạo đức và thẩm mỹ mà còn là vấn đề lợi ích kinh tế.