Design - Marketing

 

Qua sự tăng vọt của công tác thiết kế trong những năm 80 (thế kỉ XX) vai trò của nó cũng được nêu bật trong chính sách của doanh nghiệp. Phần lớn các mặt hàng tiêu dùng đến đầu những năm 80 đã trở nên chín muồi về mặt kĩ thuật và ở các thang giá liên quan về chất lượng coi như có chung một mặt bằng. Trong cuộc cạnh tranh với các đối tác của mình các hãng sản xuất chỉ còn lại phương tiện để tạo ra sự khác biệt đó là Design.

Trong rất nhiều doanh nghiệp công tác thiết kế đã trở thành một bộ phận cấu thành tất yếu của diện mạo doanh nghiệp. Design sản phẩm  là uy tín của doanh nghiệp cũng như của người tiêu dung. Trong việc này có một số hãng không đề ra một chính sách cụ thể nào cho công tác thiết kế mà chỉ sử dụng thuật ngữ một cách chung chung. Người ta coi tất cả những gì trông sặc sỡ hơn, khác lạ hơn cái thong thường là tác phẩm Design, ký tên một nhà thiết kế nổi tiếng (trong một sô trường hợp đã lạm dụng tên mốt nhà thiết kế nào đó và khi cần thiết có thể thêm vào “ nhà xuất bản có hạng) nhằm tăng them sức hấp dẫn đối với người mua. Để đáp ứng vô vàn sở thích khác nhau người ta thực hiện quá trình tư nhân hóa những mẫu trang trí, bề mặt và các chi tiết bên ngoài trong khi vẫn giữ nguyên nội dung bên trong.

 

 

design sản phẩm