Để đạt được chất lượng màu trong in ấn

Khi cung cấp file cho một công ty in ấn ta cần phải làm việc với nhau một cách rõ ràng để không có vấn đề gì xảy ra sau khi in ấn. Ngoài ra, in bốn màu đòi hỏi chất lượng file rất khắc khe, yêu cầu phải đạt tiêu chuẩn của in ấn. Việc nhìn sản phẩm trên máy tính sẽ khác xa so với khi nó được in ra. Bạn nên làm việc thông qua một nhà thiết kế in ấn, người có rất nhiều kinh nghiệm in ấn hoặc làm việc với một xưởng in dày kinh nghiệm.  Nếu bạn nhận được một số báo giá in ấn, hãy nhìn vào các mẫu sẳn có của một nhà in, đặc biệt là các dự án tương tự như kích thước và tùy theo độ phức tạp của dự án để chọn một nhà in thích hợp.
Nếu bạn không thích làm việc với nhà máy in, hãy xem xét sử dụng một nhà thiết kế đồ họa. Nếu bạn đang làm việc với một người nào đó để thiết kế dự án của bạn, họ có thể xử lý các vấn đề kỹ thuật và làm việc với các xưởng in ấn thay cho bạn.
Nếu bạn đang tham gia một dự án khá phức tạp, để chắc chắn bạn cần có được một số mẫu để tham khảo từ các nhà in, hỏi về khả năng của công ty in an để cung cấp như đã hứa và cách họ đối phó với các vấn đề tiềm năng. Hãy chắc chắn rằng nha in bạn chọn có các thiết bị và chuyên môn để xử lý các dự án của bạn.